Kdo se skrývá za Umpodem? Právníci, psychologové i další odborníci – všichni se společně snaží pomáhat dětem v mezinárodních rodinách.

To jsme my!

Obličej - zluty

Co řešíme

Rodinám nejčastěji pomáháme řešit, u kterého z rodičů bude dítě bydlet, jak často se bude s rodiči vídat, jak zajistit placení alimentů a spoustu dalších složitých situací. Dětem, které nemají svou rodinu, hledáme adoptivní rodiče v zahraničí. Všechna témata najdeš v části

Co potřebuješ

Obličej - modry

S kým často spolupracujeme?

Když řešíme případ, tak se vždy snažíme spolupracovat

  • s dětmi – píšeme jim, někdy se také s nimi potkáváme, povídáme si a zjišťujeme, co potřebují,
  • s rodiči – hodně se ptáme, a pak předáváme tipy a zkušenosti,
  • se sociálními pracovníky, kteří jsou dětem blíž než my,
  • se soudy, které rozhodují některé otázky za rodiče,
  • s úřady a organizacemi v jiných státech,
  • a s dalšími, kteří mohou mezinárodním rodinám pomoci.
Obličej - cerveny

Proč děláme tuto práci?

Chceme, aby dětem bylo co nejlépe, i když jsou právě ve složité situaci.

Každé dítě na celém světě má svá práva a my je respektujeme. Chceme, aby děti měly dost informací a mohly říct, co si myslí.

Při práci se řídíme českými zákony, mezinárodními smlouvami i evropskými nařízeními. Nemůžeme proto dělat vše, co chceme, protože i Umpod musí dodržovat pravidla. Ale snažíme se pomoci tak, jak to jde nejlépe.