Dítě má právo na to vyrůstat v rodině. Pokud nemůže žít se svými rodiči, má právo na to bydlet v rodině nové – adoptivní, nebo pěstounské.

Někdy se může stát, že se rodiče z jakýchkoli důvodů nemohou postarat o své děti a ty nemohou vyrůstat ve své rodině. Tyto děti vyrůstají například v dětských domovech, dětských centrech nebo u pěstounů na přechodnou dobu a jsou pro ně hledáni noví rodiče. Jestliže se nepodaří najít nové rodiče v České republice, pak se o takových dětech dozvědí pracovníci Umpodu a jejich úkolem je hledat rodiče i mimo Českou republiku.

Celé toto hledání je velmi složité a může trvat delší dobu. Když se to podaří a dítěti je nalezena nová rodina, dojde k adopci, někdy se tomu také říká osvojení. Záleží na situaci každého dítěte – ne pro všechny děti lze najít nové rodiče v zahraničí.

  • Bydlím v dětském domově a chtějí si mě adoptovat nějací lidé z ciziny.
  • Narodil jsem se v České republice a byl jsem adoptován do jiné země.
  • Narodil jsem se jiným rodičům než těm, kteří mě vychovávají.
  • Pátrám po své biologické rodině. Pomůžete mi?

Běží ti hlavou některá z těchto otázek? 

Pak ti možná můžeme pomoci. Každý případ je ale jiný, proto potřebujeme o tobě a tvé rodině vědět víc.

Ozvi se nám, a my ti napíšeme, co pro tebe můžeme udělat.

Obličej - modry

Mám být adoptován do jiné země

V podobné situaci jako ty je každý rok přibližně 30 dětí.

Příběh Honzíka, 6 let

Honzík byl od narození v dětském centru v České republice. Od mala ho vychovávaly tety z centra a ve své skupince měl kamarády. Jednou za čas se stalo, že pro některého z kamarádů si přišli noví lidé, kteří se s ním nejdříve seznamovali, chodili za ním na návštěvy a jednoho dne si kamaráda vzali domů.

Tety mu vysvětlovaly, že to jsou noví rodiče kamaráda. Honzík byl smutný, že ztratil kamarády, a vůbec nechápal, proč si chodí noví lidé pro jeho kamarády, ale nikdy pro něj. Taky moc chtěl s někým odjet domů a často to říkal všem tetám, aby věděly, že mu mají také někoho hledat.

Sociální pracovnice se Honzíkovi mu snažila najít náhradní rodiče v celé České republice, ale dlouho se to nedařilo. Pak se o Honzíkovi dozvěděl Umpod, který hledal rodiče i v jiných zemích než je Česká republika, např. ve Švédsku, Německu, Rakousku, Španělsku, Itálii, na Islandu apod.

Na Umpodu pro Honzíka vybrali nové rodiče, kteří si pro něj během krátké doby přijeli do dětského centra. Honzík byl z nových lidí nadšen, získal nejen nové rodiče, ale také staršího bráchu. Chvíli si na novou rodinu zvykal, chodili za ním na návštěvu, po nějaké době začal bydlet u nich. Až si na sebe všichni zvykli a řekli si, že chtějí být spolu, rozhodl soud o tom, že může Honzík odjet s novou rodinou do nového domova.

Umpod teď sleduje, jak se mu daří, a rodina  pravidelně Umpodu posílá zprávy o Honzíkovi. To bude dělat až do jeho 18 let.

Jaký je běžný postup?

Jakmile Umpod vybere nové rodiče z ciziny, začne domlouvat jejich návštěvu ve tvém dosavadním domově. Abys byl/a na návštěvu připravený/á, Umpod ti pošle jejich fotografie a také pohádku, kterou pro tebe vybrali a která bude v jejich rodném jazyce. Fotografie a pohádku ti ukáže teta z dětského domova, se kterou si o všem můžeš promluvit, takže nebudeš sám/a.

Poprvé se s těmito lidmi setkáš v herně, kde také nebudeš sám. Bude tam teta, kterou znáš, a v případě, že se ti nebude něco líbit, můžeš jí to kdykoli říct. Protože jak víš, tito lidé nemluví česky, bude tam ještě tlumočník – to je člověk, který umí oba jazyky a může vám pomoci, když si nebudete ze začátku rozumět. Protože musíme vědět, jak se ti návštěva líbila, bude na tomto setkání také Umpod. Během setkání můžeš návštěvě ukázat své hračky a můžete si spolu hrát. Jestli se ti to bude líbit a budeš chtít, aby za tebou přišli znovu, stačí to říct tetě a ta to už domluví.

Když budou i další návštěvy probíhat dobře, můžete spolu trávit stále více času, chodit na procházky a nakonec se už do dětského domova nebudeš muset vrátit. Všechen čas budeš moci trávit s novou rodinou. Protože ale i my musíme vědět, že je všechno v pořádku, proběhnou ještě nějaká setkání, kde budeme přítomni. Potom můžeme dát zprávu soudu, který rozhodne o tom, že můžeš s novou rodinou odjet z České republiky do nového domova.

Každý případ je ale jiný, proto potřebujeme o tobě a tvé situaci vědět víc.

Ozvi se nám, a my ti napíšeme, co pro tebe můžeme udělat.

S kým se o tom můžu bavit?

Můžeš se o tom bavit s lidmi, kterým věříš, např. s tetami, pěstouny, kamarády, sociálními pracovníky, učiteli, Umpodem.

Jak se s těmi lidmi, kteří za mnou přijedou, budu bavit?

Ze začátku to může být těžké. Je dobré naučit se předem pár slov v jejich jazyce. Stejně tak i oni se naučí pár slov česky. Jinak můžete komunikovat pomocí obrázků, překladače nebo rukama nohama. Při důležitých setkáních je přítomen tlumočník. To je člověk, který umí oba jazyky a pomůže vám lépe si porozumět.

Budou tito lidé moji rodiče?

Upřímně, zatím nevíme. Pokud si budete vzájemně rozumět, je to možné.

Co když se mi s nimi nebude líbit?

Ze začátku to bývá velmi těžké a náročné. Pokud tě delší dobu něco trápí, můžeš se obrátit na lidi, kterým věříš (tety, pěstouny, sociální pracovnice, učitele, Umpod). Společně se pak pokusíme vymyslet, co dál.

Zůstanu s nimi napořád?

Pokud si to budeš přát ty i oni, a ani nikdo jiný proti tomu nebude nic namítat, tak je to možné. O tom, že spolu zůstanete napořád, rozhoduje soud.

Až odjedu do nového domova, budu se moci vídat s kamarády a tetami z domova/s pěstouny?

Zpočátku si můžete zavolat třeba přes Skype nebo mobilem. Později se třeba i osobně potkat, to záleží na tom, jak se domluvíš s rodiči.

Obličej - cerveny

Byl jsem adoptován do jiné země (bio kořeny – rodiče, sourozenci, prarodiče)

Narodil/a jsem se v České republice. Protože se o mě máma s tátou nemohli starat, vyrůstal/a jsem v dětském centru. Jelikož jsem chtěl/a novou rodinu a to se pro mě nepodařilo najít v České republice, začal Umpod hledat nové rodiče v jiných zemích a ty nejlepší pro mě našel ve Španělsku.

Mamka s taťkou za mnou přijeli, a protože se mi s nimi moc líbilo, odjeli jsme všichni domů do Španělska. Tam už spolu žijeme dlouho a je to super. Mamka s taťkou mi udělali takovou knížku, kde jsou obrázky centra, kde jsem předtím žil/a, a tet, které se o mě předtím staraly. Moc ráda si tuto knížku prohlížím, ale někdy je mi smutno. Vím, že mám sourozence v České republice, to mi mamka s taťkou řekli. Ale už nevím, jak se mají a co dělají.

Každý případ je ale jiný, proto potřebujeme o tobě a tvé situaci vědět víc.

Ozvi se nám, a my ti napíšeme, co pro tebe můžeme udělat.

S kým se o tom můžu bavit?

Můžeš se o tom bavit s lidmi, kterým věříš, např. s rodiči, učiteli, kamarády, sociálními pracovníky, Umpodem.

Mám právo vědět, odkud pocházím?

Máš právo na informace o tom, co se tehdy stalo a proč nevyrůstáš v zemi, kde ses narodil/a. Některé informace máme nebo se je můžeme pokusit zjistit. Jsou ale informace, které sami nevíme nebo se je zjistit nepodaří.

Můžete mi říct, jak se mají moji sourozenci a kde jsou? Můžu se s nimi setkat?

Někdy víme, jak se tvoji sourozenci mají a co je baví, tyto informace ti říct můžeme. Pokud to nevíme, můžeme se pokusit to zjistit. Bohužel některé informace, jako třeba kde sourozenci bydlí, ti říct nemůžeme. Stejně tak ti nemůžeme dát jejich fotografie. Můžeme jim ale dát vědět, že se zajímáš. Potom by bylo možné se třeba i potkat, kdyby všichni chtěli.

Můžu vědět něco o mých biologických rodičích? Můžu se s nimi setkat?

Některé informace o tvých biologických rodičích máme nebo se je můžeme pokusit zjistit. Třeba proč se o tebe nemohli starat, co teď dělají, jak se mají. Bez jejich souhlasu ti ale nemůžeme říct, kde bydlí nebo ti zaslat jejich fotografie.

Co moje další biologická rodina? Mám v České republice babičku, dědu, strejdu, tetu, sestřenici, bratrance? Můžu o nich něco vědět?

Některé informace možná máme nebo se je můžeme pokusit zjistit. I tady ale platí, že bez jejich souhlasu ti třeba nemůžeme říct, kde bydlí, ani ti zaslat jejich fotografie.

Co mi můžete říci o mé rodině?

Vše to, co víme, nebo se nám podaří zjistit.

Obličej - zluty

Můj sourozenec byl adoptován v cizí zemi

Je možné, že tvůj bratr nebo sestra byl adoptován v cizí zemi a má nyní jiné rodiče než ty. Nemůžeme ho/ji nutit, aby s tebou byl/a v kontaktu, ale můžeme mu/jí říct, že se o něj/ni zajímáš. Tobě můžeme říct, jak se tvému bratrovi či sestře daří. Nemůžeme ti ale bez jeho/jejího souhlasu říct, kde bydlí.

Každý případ je ale jiný, proto potřebujeme o tobě a tvé situaci vědět víc.

Ozvi se nám, a my ti napíšeme, co pro tebe můžeme udělat.

Příběh Marušky, 14 let, a Aničky, 10 let

Maruška a Anička se narodily stejné mamince a tatínkovi. Tatínek a maminka se o ně nemohli starat. Marušce se podařilo najít pěstouny v České republice, mladší Anička však zůstala v dětském centru. Jelikož se Aničce nepodařilo najít náhradní rodiče v České republice, Umpod jí hledal rodiče v cizině. To se povedlo a Anička se přestěhovala do Španělska.

Nyní je Marušce 14 let, Aničce 10 let. Maruška by chtěla vědět, kde je její sestra a jak se má. Maruščini pěstouni se obrátili na svou sociální pracovnici, aby zjistili víc. Umpod se o tom dozvěděl a napsal rodičům Aničky, kteří poslali Marušce fotku Aničky a krátký dopis. V budoucnu si Maruška a Anička plánují zavolat, případně se setkat.

S kým se o tom můžu bavit?

Můžeš se o tom bavit s lidmi, kterým věříš, např. s tetami, pěstouny, kamarády, sociálními pracovníky, učiteli, Umpodem.

Mám právo vědět, kde žije můj sourozenec?

Máš právo na informace o tom, co se tehdy stalo a proč nevyrůstáš se svým sourozencem. Jsou ale informace, které ti nemůžeme bez souhlasu adoptivních rodičů sourozence říct, či ukázat, a to například nové jméno, adresu a fotku sourozence.

Můžu se se svým sourozencem setkat?

Pokud s tím bude souhlasit on, jeho adoptivní rodiče i tví zákonní zástupci, je to možné.

Co když se mnou nebude chtít sourozenec mluvit?

Je to jeho právo a my to neovlivníme. Pokud se tak rozhodne, můžeme ti aspoň říci, jak se mu daří a co ho baví.

Obličej - modry

Byl jsem adoptován z jiné země do České republiky

Víš o sobě, že si se nenarodil v České republice, ale v cizí zemi. Jelikož se o tebe tví původní rodiče nemohli starat, přijeli za tebou tví adoptivní rodiče a vzali tě s sebou do České republiky, kde od té doby žiješ. Rád/a bys věděl/a, jak to s tebou tenkrát bylo a odkud pocházíš.

Každý případ je jiný, proto potřebujeme o tobě a tvé situaci vědět víc.

Ozvi se nám, a my ti napíšeme, co pro tebe můžeme udělat.

Příběh Besjany, 8 let

Besjana se narodila v Albánii. Je to země, která je daleko od České republiky. Její rodiče se o ni nemohli starat a proto Besjana první tři roky vyrůstala v dětském domově. Pro Besjanu se nepodařilo najít nové rodiče v Albánii. Podařilo se ale pro ni najít rodiče z České republiky. Ti se s ní přijeli do Albánie seznámit.

Jakmile bylo jasné, že chtějí být všichni spolu, rozhodl albánský soud o tom, že má Besjana nové rodiče. Jelikož bylo jméno Besjana pro Čechy složité, adoptivní rodiče jí vybrali nové jméno – Barbora. Rodiče Barborce vyprávějí o tom, odkud pochází a kde vyrůstala. Barbora by ale chtěla vědět víc o své původní rodině.

S kým se o tom můžu bavit?

Můžeš se o tom bavit s lidmi, kterým věříš, např. s rodiči, učiteli, kamarády, sociálními pracovníky, Umpodem.

Mám právo vědět, odkud pocházím?

Máš právo na informace o tom, co se tehdy stalo a proč nevyrůstáš v zemi, kde ses narodil/a. Některé informace máme nebo se je můžeme pokusit zjistit. Jsou ale informace, které sami nevíme nebo se je zjistit nepodaří.

Co mi můžete říci o mé rodině?

Vše to, co víme, nebo co se nám podaří zjistit.

Proč jsem nemohl/a zůstat v zemi, v které jsem se narodil/a?

Nejdříve se ti rodina hledala v zemi, ve které ses narodil/a, to se nepodařilo a proto se pak hledalo v jiných zemích. Tví rodiče se našli v České republice.

Obličeje