Každé dítě od narození do osmnácti let má svá práva, která jsou popsána v Úmluvě o právech dětí. Na Úmluvě se dohodlo a podepsalo ji 196 států z celého světa.

Teď se všechny tyto státy musí snažit zajistit (a Česká republika taky), aby děti o svých právech věděly a aby je doopravdy mohly využívat.

Vybrali jsme několik práv, o kterých si myslíme, že mohou být pro tebe teď důležitá. Katalog práv dětí najdeš taky na této webové adrese: Právo na dětství

Dospělí mají rozhodovat v případech, které se týkají dětí tak, aby chránili to, co je nejlepší pro děti.

Dítě má právo na výchovu obou rodičů a má právo říci, s kým a jak by si přálo žít.

Dítě má právo vědět všechny důležité informace o svém životě, rodině a situaci, v níž se nachází.
Má právo říct, jaké to pro něj je, co si myslí a co si přeje. Všichni by dítěti měli naslouchat a vnímat jeho názor jako důležitý.

Dítě má právo vyrůstat v rodině. Pokud nemůže žít se svými rodiči, má právo bydlet v rodině nové – adoptivní nebo pěstounské.

Podívej se na videa o tom, co Umpod řeší

Podívej se na videa o tvých právech

Podívej se na Úmluvu v obrázcích pro děti

Podívej se na Úmluvu v obrázcích pro dospívající