Každé dítě má právo na to, aby mu byla poskytnuta pomoc, když s ním není dobře zacházeno.

Příběhy všech dětí bývají různé. Ne vždy může být Umpod ten pravý, který by mohl pomoci. Proto ti tady dáváme odkazy na jiné odborníky, kteří pomáhají dětem a mohli by pomoci i tobě.

Mohou to být tito:

Policie České republiky 158

přivolání okamžité pomoci při ohrožení života a zdraví

T: bezplatná NON-STOP linka 158

Linka bezpečí

pomoc pro děti a mládež v krizových životních situacích

T: bezplatná NON-STOP linka 116 111
W: www.linkabezpeci.cz

Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí

možnost kontaktu místního OSPOD

W: www.ospod.cz

Bílý kruh bezpečí

pomoc obětem trestných činů, kriminality a domácího násilí

T: bezplatná NON-STOP linka 116 006
W: www.bkb.cz
W: www.domacinasili.cz
W: www.116006.cz

Veřejný ochránce práv

pro mladé lidi v nesnázích, kteří potřebují řešit nějakou situaci

T: 542 542 888
W: www.ochrance.cz
W: deti.ochrance.cz

Další organizace, které dětem pomáhají

Dětské krizové centrum

NON-STOP linka důvěry a pomoc pro děti týrané, sexuálně zneužívané a pro děti a jejich rodiny v závažných životních situacích (např. násilí či drogy v rodině, rozvod rodičů, úmrtí blízké osoby, dítě jako oběť či svědek trestného činu… ).
T:  241 484 149
M: 777 715 215
Wwww.ditekrize.cz

Modrá linka, o.s.

centrum a linka důvěry pro děti a mládež
http://www.modralinka.cz

Wwww.modralinka.cz
provoz 9:00 – 21:00

T: 549 241 010
M: 608 902 410,
Skype chat: modralinka.

Anabell, o.s.

pomoc při poruchách příjmu potravy, pro děti trpící bulimií, anorexií apod

W: www.anabell.cz

Spondea při ČČK Brno, o.p.s.

krizové centrum pro děti a mládež

intervenční centrum pro osoby ohrožené násilím

W: www.spondea.cz

Krizové centrum pro děti a dospívající v Brně

Poskytuje ochranu a pomoc dítěti a dospívajícímu, který se ocitl bez jakékoliv péče či bez péče přiměřené jeho věku nebo je-li jeho život či příznivý vývoj vážně ohrožen.

Hapalova 1642/4, 1643/4a, 1644/4b, 621 00 Brno - Řečkovice
+420 541 229 298 nebo +420 549 272 850 

kchapalova@cssbrno.cz

Obličeje