Dítě má právo znát své rodiče a má právo na jejich péči.

  • V rodném listě nemám uvedeného tátu. Co můžu udělat?
  • Musím mít v rodném listě zapsané oba rodiče?
  • Musí mi máma říct, kdo je můj opravdový táta?
  • V rodném listě mám uvedeného jiného tátu, než se kterým bydlím. Co mohu udělat?

Běží ti hlavou některá z těchto otázek? 

Pak ti možná můžeme pomoci. Každý případ je ale jiný, proto potřebujeme o tobě a tvé rodině vědět víc.

Ozvi se nám, a my ti napíšeme, co pro tebe můžeme udělat.

Příběh Kláry, 12 let

Klára si přála poznat svého tátu. Nikdy jej neviděla a ani její máma toho o něm moc neví. Klářin táta je cizinec a s maminkou se rozešli ještě předtím, než se Klára narodila. Protože Klářini máma a táta nebyli manželé, když se Klára narodila, do rodného listu Kláry byla zapsána na matrice pouze Klářina máma.

Klára se se svým přáním svěřila své mámě. Ta s Klářiným tátou nebyla v kontaktu více než dvanáct let a neměla o něm už skoro žádné informace. Protože ale Klářina máma ví, že její táta žije v cizině, obrátila se na Umpod s dotazem, jak by měla postupovat, aby Klára měla v rodném listu uvedeného otce a aby se s ním mohla v budoucnu seznámit.

Umpod informoval Klářinu mámu o tom, že aby bylo otcovství ke Kláře určeno a Klářin táta byl zapsán do jejího rodného listu, musí podat návrh na soud. Klářina máma tento návrh podala a soudu i Umpodu sdělila co nejvíce informací, které si o tátovi Kláry pamatovala. Na základě těchto informací se Umpodu podařilo najít adresu táty a kontaktovat jej.

Klářin táta byl nejprve trochu zaskočený, ale nakonec byl velmi rád, že má Klára zájem jej poznat. Jejich první setkání probíhalo přes Skype, protože táta Kláry bydlel daleko a Klára měla zpočátku i trochu ostych. Protože ale Klářin táta souhlasil s tím, aby byl uveden v Klářině rodném listu, soud brzy nařídil jednání. A protože kvůli tomuto jednání táta Kláry musel přijet do České republiky, naplánovali i společné setkání. Klářin táta byl zapsán do Klářina rodného listu a kromě toho je s ním Klára od té doby v pravidelném kontaktu.

Je potřeba být připravený na to, že ne každý případ se podaří takto jednoduše vyřešit. Bohužel jsou i tátové, kteří nechtějí být zapsáni v rodném listě a odmítají jakýkoli kontakt. V tom případě je vše složitější a soudní řízení trvá déle.

Obličej - modry

Rodičovství

Každý člověk má nebo měl mámu a tátu – tedy ty, díky kterým je na světě.

Každé dítě by mělo po narození dostat svůj rodný list, ve kterém je kromě jeho jména a dalších informací o něm uvedeno také to, kdo je jeho máma a jeho táta.

To, kdo je máma, je celkem jasné. Zákon říká, že máma je ta žena, která dítě porodila. U určení, kdo je táta dítěte, to ale může být občas trochu složitější.

Někdy se může stát, že táta dítěte není do rodného listu zapsán, nebo naopak, může být zapsán muž, který ve skutečnosti není tátou dítěte. Zápis v rodném listu by měl být pravdivý. České právo proto upravuje, jak v těchto případech postupovat.

Pokud nemáš v rodném listu uvedeného tátu, existuje několik možností, jak ho tam zapsat, tedy určit otcovství. Pokud naopak zápis v rodném listu neodpovídá, protože v něm máš jméno jiného muže, než je tvůj táta, zákon také říká, jak je možné tohoto muže z tvého rodného listu vymazat, tedy popřít jeho otcovství.

Pokud jsi ty, tvá máma nebo tvůj táta cizinec, nebo někdo z vás žije v cizí zemi, v případě, že by bylo třeba určit, nebo popřít, kdo je tvůj táta, je možné, že ti s tímto bude pomáhat Umpod.

Obličej - cerveny

Určování otcovství

České právo předpokládá, že tátou dítěte je manžel mámy. Pokud se tedy dítě narodí do manželství, do jeho rodného listu je automaticky zapsán mámin manžel.

Pokud tvá máma není vdaná, musí se tvoji rodiče domluvit na tom, aby byl tvůj táta zapsán do rodného listu. Jinak nemůže být do tvého rodného listu táta uveden.

Někdy se ale může stát, že se rodiče nedohodnou a z nějakého důvodu některý z nich nechce, aby byl táta do rodného listu zapsán. V těchto případech se může některý z rodičů nebo i ty obrátit na soud, aby o zapsání táty do rodného listu rozhodnul právě on.

Každý případ je ale trochu jiný, a tak může i vše okolo vypadat trochu jinak.

Nejlépe je se ozvat přímo nám.

Obličej - zluty

Popírání otcovství

Občas se stane, že má dítě v rodném listu uvedeného jiného muže, než kdo je jeho skutečný táta. Často je to proto, že máma sice žije s tvým tátou, ale ještě se nerozvedla se svým manželem, se kterým byla, než potkala tvého tátu. V tom případě může tvá máma nebo její manžel podat návrh na soud, aby rozhodl o popření otcovství. Jakmile soud rozhodne o popření otcovství, může se do tvého rodného listu nechat zapsat tvůj opravdový táta.

Každý případ je ale trochu jiný, a tak může i vše okolo vypadat trochu jinak.

Nejlépe je se ozvat přímo nám.

Obličeje